Coaching

‘Stevig in je schoenen & lekker in je vel’
Coachingstrajecten zijn gericht op verandering. Als coach help ik je om te onderzoeken wat je wilt veranderen en in kaart te brengen waar je beter mee om wilt leren gaan. Vanuit een gelijkwaardige basis gaan we samen op zoek naar wat helpend is in jouw situatie. De focus in mijn manier van coachen ligt vooral op het onderzoeken en ontwikkelen  van mogelijkheden, eigen kracht en talenten en het aanleren van vaardigheden en technieken om niet behulpzame patronen te (h)erkennen en te doorbreken.
 

Vorm en resultaat

De  gesprekken combineer ik met mindfulnessoefeningen en verschillende coachingstechnieken vanuit onder andere de positieve psychologie, oplossingsgericht werken en creatieve therapie. Afhankelijk van je wens kunnen we ook gebruik maken van de helende en ontspannende krachten van klankschalen en kristallen. Na elke sessie bespreken we hoe je daar thuis mee aan de slag gaat.  Het coachingstraject helpt je bewuste keuzes te maken, doelen te verwezenlijken en je verder te ontwikkelen. 

“Irma is begripvol en haar coaching sessies brachten waardevolle inzichten. Ik heb handvaten gekregen om beter met stress en onzekerheid om te gaan. Nu kan ik weer op een ‘mindfule’ manier vooruit.”  H. (57 jaar)

Achtergrond

Ik ben gediplomeerd mindfulnesstrainer, compassietrainer en ACT trainer (Acceptance and Commitment Therapy). Daarnaast gebruik ik onderdelen uit o.a. de ‘7 habits of highly effective people’ en hartcoherentie therapie. 

Intake

Voorafgaand aan een coachingstraject plannen we een kennismakingsgesprek. We bespreken je coachingsvraag en kijken of er een klik is. Als we met elkaar verder gaan, spreken we de duur van het coachingstraject af en maken we een planning.  Het intakegesprek duurt ongeveer een half uur en is gratis en vrijblijvend. Via de mail kun je een afspraak maken: speeljewijs@live.nl

Kindercoaching

Nu ik niet meer werk als juf, zet ik me in om individueel met kinderen en jongeren (4-18 jaar) te werken.  Als er een coachingsvraag is voor een kind dan zal ik zowel een intakegesprek hebben met de ouder(s)/verzorger(s), als met het kind. Ik zal altijd samen met het kind zoeken naar een passende vorm en gebruik vaak creatieve werkvormen en spelelementen, zoals ik die gewend ben te gebruiken vanuit mijn achtergrond als dramadocent.

Specialismen:  omgaan met onzekerheid, pestgedrag, hoogbegaafdheid, aan autisme verwante stoornissen, somberheid, angsten, depressies, slaapproblemen, …

Locatie en duur

De coachingsgesprekken duren gemiddeld een uur en vinden plaats in mijn trainingsruimte in Orvelte. We wonen vlakbij de heide waar we onze benen kunnen strekken als je daar behoefte aan hebt. Als coaching via internet om welke reden dan ook de voorkeur heeft, dan is dat ook mogelijk.

Investering

De investering is € 85,- per uur. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Vergoeding door je werkgever of verzekering

Het is raadzaam bij je werkgever na te gaan of er een ‘potje’ is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Misschien is een gedeeltelijke of gehele vergoeding vanuit bijvoorbeeld een scholings- of coachingsbudget. Als je werkgever betaalt, betekent dit niet dat ik jouw traject automatisch met hen bespreek. We maken van te voren afspraken over evaluatiemomenten en wat daarvan verwacht wordt. Jouw privacy is altijd leidend en ik zal dus niks zonder je toestemming bespreken.

In sommige gevallen zijn kosten voor coaching aftrekbaar bij de Belastingdienst. Voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden verwijs ik je naar de website van de Belastingdienst.

Zowel mindfulness als coaching komen soms gedeeltelijk of in het geheel  in aanmerking voor vergoeding van je zorgverzekering, informeer naar de voorwaarden bij je eigen verzekeraar.

Als je graag wilt komen, maar het niet kunt betalen

Wil je heel graag door mij gecoacht worden, maar kun je dat financieel niet dragen? En is een vergoeding door je werkgever uitgesloten, net als het aftrekken van de kosten of vergoeding van je zorgverzekering? Graag hoor ik dan wat voor jou wel te dragen is. Want alhoewel een coachingstraject een positieve investering in jezelf is, is het niet nodig in financiële problemen te komen. Neem in dat geval contact met me op.