Lezingen

Lezingen

 

Lezingen van Irma Smegen brengen een zaal in beweging en bestaan altijd voor een deel uit actieve werkvormen. Haar lezingen zijn geschikt voor grote groepen en kunnen aangepast worden aan de wensen van de aanvrager. Voorbeelden van thema’s:

  • De noodzaak en mogelijkheden van spel
  • Mindfulness met kinderen
  • Taalontwikkeling en woordenschatonderwijs
  • Kunst en cultuuronderwijs
  • Vakintegratie zoals technologie en kunst of STEAM (Science Technology, Engineering, Arts, Mathematic)
  • Onderzoekend en Ontwerpend Leren
  • Rijke leeromgeving
  • Spelend en bewegend leren
  • Theatervoorstellingen maken & Write A Science Opera (handboek verschijnt dit jaar) 

In de lezing worden voorbeelden gegeven en werkvormen gebruikt uit de boeken: 

Spelen in StilteSpeel je Wijs woordenschat, Speel je Wijs en Speel je mee in Li La Land?

Voor wie en door wie

De lezingen zijn geschikt voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, directie, remedial teachers, intern begeleiders, logopedisten, pedagogisch medewerkers KDV/BSO’s, peuterleid(st)ers, ouders, therapeuten, kindercoaches, taal-, drama en techniekdocenten en ieder ander die met kinderen werkt. Meer informatie over Irma Smegen is te vinden op deze pagina en linked-in.

Waar en wanneer

De lezingen zijn op iedere locatie mogelijk en kunnen in overleg op elk moment van het jaar worden ingeroosterd. 

Op de kalender van deze website zijn de geplande openbare lezingen te vinden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Irma Smegen: (0593)322394, speeljewijs@live.nl