Speel je Wijs (groep 5 – 8)

Theater, drama en spel voor taalontwikkeling op de basisschool

In Speel je Wijs is drama en spel gekozen om kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling op de basisschool. Het boek biedt meer dan 100 kant-en-klare dramalessen. Het werken met deze methode heeft aangetoond dat het taalniveau van kinderen steeg en ook verbeterde de sfeer in de groep.

 

Het boek start met achtergrondinformatie over mondelinge taalontwikkeling, effectief woordenschatonderwijs en de combinatie met drama. Daarna komen 50 dramatische werk- en spelvormen aan bod die te gebruiken zijn in alle groepen van de basisschool. Verder is te lezen hoe je het maken van theatervoorstellingen met kinderen tot een succes maakt. Voor elke leeftijdsgroep is een voorbeeldscript toegevoegd. In Speel je wijs volop voorbeelden van drama als energizer, kunstvak of didactisch middel bij andere vakken.

In de dramalessen is één van de belangrijkste doelen het vergroten van de woordenschat. Je begrijpt taal beter als je die ook daadwerkelijk beleeft. Daarnaast is er in de lessen aandacht voor coöperatief leren en het trainen van sociale vaardigheden. Spel vormt een veilig oefengebied voor de werkelijkheid.

Speel je Wijs is geschreven voor iedereen die drama een plek wil geven in het lesprogramma. Het is een boek vol lesideeën, verdieping en inspiratie voor zowel beginnende leerkrachten als ervaren drama- en taaldocenten.

  • Uitleg 50 didactische werk- en spelvormen met lesvoorbeelden
  • Ruim 100 kant-en-klare dramalessen
  • Gratis materiaal bij de lessen

Speel je wijs vormt samen met Speel je wijs woordenschat een doorgaande leerlijn voor de hele basisschool.

Bestellen

Het boek kost €42,00 en is hier te bestellen.

Trainingen

Spelen leer je goed met dit boek, en het is ook heerlijk om ‘Speel je Wijs‘ en ‘Speel je Wijs woordenschat‘ te ervaren! Irma doet dit zelf niet meer, maar in heel Nederland zijn Speel je Wijs trainers opgeleid die een workshop kunnen verzorgen op locatie. Je vindt de trainers hier.

Scroll naar boven